fbpx

Ένας από τους σημαντικότερους τομείς της διοίκησης ενός Δήμου είναι αυτός της υγείας, της κοινωνικής πρόνοιας, της προσβασιμότητας και της εύρυθμης λειτουργίας των ΚΑΠΗ.

Υγεία

Ο Δήμος μπορεί να συνεισφέρει αποφασιστικά στην πρόληψη για την υγεία των δημοτών του και στην παροχή συμβουλευτικού χαρακτήρα υπηρεσιών προς ευάλωτες κοινωνικές ομάδες. Συγκεκριμένα:

 • Εκπόνηση προγραμμάτων προληπτικής ιατρικής με συγκεκριμένη στόχευση σε πληθυσμιακές ομάδες (παιδιά, Τρίτη Ηλικία και γυναίκες/άνδρες).
 • Σεμινάρια Πρώτων Βοηθειών σε συνεργασία με τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό και το Υπουργείο Υγείας, για τους υπαλλήλους του Δήμου και τους δημότες.
 • Αξιοποίηση της δημοτικής τράπεζας αίματος προς όφελος όλων των δημοτών σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης.
 • Αναβάθμιση των δημοτικών ιατρείων.
 • Διοργάνωση ημερίδων συμβουλευτικού χαρακτήρα με θέματα όπως ο οικογενειακός προγραμματισμός, η σεξουαλική διαπαιδαγώγηση των νέων, οι διατροφικές διαταραχές κ.α.

Κοινωνική Πρόνοια

Ο τομέας της κοινωνικής πρόνοιας αποτελεί, για την παράταξή μας, προτεραιότητα για τη στήριξη των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων και των συμπολιτών μας, καθώς οφείλουμε να βρισκόμαστε δίπλα τους καθημερινά. Η κοινωνική πρόνοια θα έχει ως βάση την πολύτεκνη και μονογονεϊκή οικογένεια, την Τρίτη Ηλικία, τα ΑΜΕΑ και τους άνεργους συμπολίτες μας. Συγκεκριμένα:

 • Ίδρυση γραφείου καταγραφής πολύτεκνων και μονογονεϊκών οικογενειών στον Δήμο.
 • Διαβούλευση σε όλη τη θητεία μας με τους φορείς που προστατεύουν αυτές τις οικογένειες.
 • Απαλλαγή σε ποσοστό 50% από τα Δημοτικά Τέλη των πολύτεκνων οικογενειών.
 • Απαλλαγή σε ποσοστό 25% από τα Δημοτικά Τέλη των τρίτεκνων και μονογονεϊκών οικογενειών.
 • Υπηρεσία συμβουλευτικής με ψυχολόγους, σχολικούς συμβούλους και κοινωνικούς λειτουργούς.
 • Δημιουργία ξενώνων φιλοξενίας ηλικιωμένων ατόμων χωρίς συγγενείς.
 • Δημιουργία ΚΗΦΗ (Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων) στον Υμηττό.
 • Προγράμματα δραστηριοτήτων, όπως ζωγραφική, χειροτεχνία, μουσικοκινητική αγωγή, περίπατοι και επισκέψεις σε χώρους πολιτισμού για άτομα ΑΜΕΑ.
 • Ηχητικές συσκευές στους φωτεινούς σηματοδότες των δρόμων της πόλης για τυφλά ή με άλλες δυσκολίες στην όραση άτομα.
 • Κατασκευή ειδικών ραμπών στα δημοτικά κτίρια για την εύκολη πρόσβαση ατόμων με κινητικές αναπηρίες.
 • Εγκατάσταση στην πόλη τηλεφώνων χαμηλού ύψους.
 • Αύξηση σε όλο το εύρος του Δήμου της προσβασιμότητας σε πεζοδρόμια, πλατείες και κοινόχρηστους χώρους για τα άτομα ΑΜΕΑ.
 • Δημιουργία γραφείου επαγγελματικού προσανατολισμού για άτομα ΑΜΕΑ.
 • Δημιουργία προγραμμάτων άθλησης για άτομα ΑΜΕΑ.
 • Λειτουργία γραφείου απασχόλησης και επιχειρηματικότητας για την καταγραφή των ανέργων της πόλης μας και σύνδεση με τις πραγματικές ανάγκες της αγοράς.
 • Εκπόνηση επιδοτούμενων προγραμμάτων επιμόρφωσης για άνεργους.
 • Εκπόνηση επιδοτούμενων προγραμμάτων αλλαγής επαγγελματικού προσανατολισμού για ανέργους.
 • Εκπόνηση επιδοτούμενων προγραμμάτων για τη δημιουργία συνεταιριστικών ομάδων από άνεργους.
 • Εκπόνηση προγραμμάτων για την άνεργη γυναίκα σε συνεργασία με το ΚΕ.Θ.Υ. και τη Γραμματεία Ισότητας.
 • Ειδικά προνόμια σε επαγγελματίες της περιοχής που θα στηρίξουν τα προγράμματα κοινωνικής απασχόλησης του Δήμου. Ειδικό γραφείο για την επιμόρφωση και απασχόληση ανέργων άνω των 45 ετών.

ΚΑΠΗ

Η παράταξή μας πιστεύει ότι οι συμπολίτες μας που βρίσκονται στην Τρίτη Ηλικία πρέπει να τυγχάνουν ιδιαίτερης προσοχής και μέριμνας. Αποτελούν ζωντανό κομμάτι του πληθυσμού και μπορούν με την ενεργητικότητά τους και τη διάθεση του ελεύθερου χρόνου τους να βοηθήσουν τον Δήμο στην πραγματοποίηση εκδηλώσεων και δράσεων εθελοντικού και όχι μόνο χαρακτήρα.

Ο συνδυασμός μας «Δάφνη-Υμηττός ΠΟΛΗ ΦΩΤΕΙΝΗ» θέλει να αναβαθμίσει και να αναδιαμορφώσει τα ΚΑΠΗ της πόλης, ώστε να προσφέρει ουσιαστικές υπηρεσίες στους συμπολίτες μας και να τα μετατρέψει σε χώρους πραγματικής επικοινωνίας και καθημερινής γιορτής.

Ο στόχος αυτός μπορεί να επιτευχθεί με την αναζήτηση και εκπόνηση προγραμμάτων του Ευρωπαϊκού Ταμείου, που έχουν ως άξονα την ποιοτική και ποσοτική αναβάθμιση των κέντρων απασχόλησης ηλικιωμένων.

Προσβασιμότητα

Ένας σύγχρονος Δήμος και μία Δημοτική Αρχή που σέβεται τον πολίτη πρέπει να εξασφαλίζει σε όλα τα μέλη της την προσβασιμότητα σε κοινόχρηστους χώρους και δημοτικά κτίρια.

Ο Δήμος Δάφνης-Υμηττού, δυστυχώς, όλα αυτά τα χρόνια είναι ουραγός και αποτελεί παράδειγμα προς αποφυγήν στον τομέα της προσβασιμότητας. Πεζοδρόμια χωρίς ράμπες, με εμπόδια για τα άτομα ΑΜΕΑ, κοινόχρηστοι χώροι χωρίς την παραμικρή πρόβλεψη για την κίνηση ατόμων με καρότσι, νέων γονέων και ανθρώπων με κινητικές δυσκολίες, συνθέτουν ένα σκηνικό πραγματικά εφιαλτικό για τη διέλευσή τους σε όλους τους χώρους του Δήμου μας.

Η παράταξή μας δεσμεύεται ότι, από την πρώτη μέρα ανάληψης των καθηκόντων της ως νέα διοίκηση του Δήμου, θα φροντίσει να αλλάξει την καθημερινότητα των συμπολιτών μας. Με παρεμβάσεις αποφασιστικές και ανακατασκευές, όπου αυτό κριθεί απαραίτητο.